VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN

HUURVOORWAARDEN

1. De huurauto moet op het afgesproken tijdstip worden ingeleverd. Ook moet de auto in dezelfde staat worden ingeleverd als bij het ophalen. Bij verlenging van het contract dient er contact opgenomen te worden met de locatie. Bij overschrijding van de inlevertijd is de huurder aansprakelijk voor de schade als gevolg van de overschrijding van de tijd. De auto valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de huurder, ook als de auto buiten de kantooruren wordt afgeleverd. Het niet afleveren van een voertuig op een afgesproken tijdstip valt onder het Wetboek van Strafrecht §293.

2. Bij het afhalen van de auto dient de huurder eventuele schade, of gebreken die niet zichtbaar zijn in de schaderegistratie, onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Dit is van belang om onnodige inhouding van eigen risico bij het inleveren van het voertuig te voorkomen.

3. Auto's en voertuigen mogen niet worden gebruikt:

 • Voor direct of indirect vervoer van goederen of personen tegen betaling
 • Voor het slepen van andere voertuigen, tenzij overeengekomen met de huurder
 • Voor rijlessen, motorsport evenementen, motorwegen, of soortgelijke
 • Voor doeleinden die mechanische slijtage met zich meebrengen, of de noodzaak van extra reiniging na gebruik van de auto
 • Voor off-road of ruimtegebruik
 • Door personen onder invloed van drugs en/of alcohol
 • Door personen die niet op de huurovereenkomst vermeld staan
 • Voor het rijden op recycling terreinen, tenzij anders overeengekomen met de huurder

4.Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder om de volledige schade te vergoeden bij onverantwoordelijk rijgedrag, cf. 3. Dit geldt ook bij het niet naleven van de verkeerswet en bij het ontbreken van olie/water of bij vandalisme en misbruik van het voertuig.

5. De huurder aanvaardt een persoonlijke verantwoordelijkheid om te betalen voor:

 • De overeengekomen tarieven, belastingen, verzekeringspremies, en belastingen door de wet
 • Een vergoeding voor het eventueel ophalen en afleveren van het voertuig of de huurder
 • Alle gerechtskosten en boetes in verband met parkeren of overtredingen tijdens de looptijd van het contract
 • Procureurskosten wanneer de wet dit toelaat, opgelopen incassokosten, etc., die aan de huurder worden opgelegd
 • Kosten van eventuele schade aan het voertuig

6. Bij ondertekening van het contract ontslaat de huurder de verhuurder van alle aansprakelijkheid voor voorwerpen die de huurder of anderen in het voertuig hebben opgeslagen, achtergelaten of vervoerd.

7. De verhuurder heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om mechanische defecten aan het voertuig te voorkomen. Mocht er zich toch een fout voordoen, dan is de verhuurder niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

8. De huurder is zich ervan bewust dat de auto kan zijn uitgerust met GPS-tracking, waardoor de positie van de auto kan worden gevolgd. Via GPS verkregen informatie kan door de verhuurder worden gebruikt en wordt soms aan derden verstrekt, onder meer aan verzekeringsmaatschappijen en rechtshandhavingsinstanties.

9. Bij aankoop van extra kilometers heeft de huurder geen recht op vergoeding voor ongebruikte kilometers. Dit geldt ook voor kilometers die in de huurprijs zijn inbegrepen.

10. Brandstof is niet in de huurprijs inbegrepen.

11. Zorgverhuur is bij wet uitgezonderd van de regel van het herroepingsrecht.

 • Houd er rekening mee dat voor alle verhuur via Oscar Autoverhuur een beëdigde verklaring moet worden ondertekend met betrekking tot het rijden in strijd met de wet op krankzinnig rijden.
 • De klant moet een beëdigde verklaring ondertekenen waarin hij belooft dat de klant of andere bestuurders tijdens de huurperiode de auto niet op zodanige wijze zullen besturen dat het rijden in strijd is met de wet op krankzinnig rijden (L127), volgens welke de politie het recht zal hebben om het voertuig in beslag te nemen en vervolgens in beslag te nemen.
 • De klant gaat ermee akkoord volledig aansprakelijk te zijn ten opzichte van de verhuurder voor de waarde van het geleende/gehuurde voertuig, vermeerderd met rente, indien de klant of andere bestuurders tijdens de huurperiode de wet op krankzinnig rijden overtreden.
 • De klant moet eerlijk verklaren dat de huurder of andere bestuurders tijdens de huurperiode, niet eerder zijn gestraft voor krankzinnig rijden of grove overtredingen van de verkeerswet, bijvoorbeeld herhaalde overtredingen, overtredingen die hebben geleid tot de intrekking van het rijbewijs of een gevangenisstraf hebben gekregen.

Verkeerswet § 117 ff

De volgende overtredingen worden beschouwd als onverantwoordelijk rijden:

 • Doodslag onder bijzonder verzwarende omstandigheden.
 • Verwaarlozing van het veroorzaken van aanzienlijke schade aan iemands lichaam of gezondheid in het bijzonder verzwarende omstandigheden.
 • Bijzonder roekeloos rijgedrag.
 • Rijden met een snelheid van meer dan 100 procent bij een snelheid van meer dan 100 km per uur.
 • Rijden met een snelheid van 200 km per uur of meer.
 • Rijden onder invloed met een alcoholgehalte in het bloed van meer dan 2,00 of meer.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

1. Onze verzekering dekt de huurder of eventuele medehuurders, zoals vermeld in het huurcontract.

2. In geval van schade dient de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het overzicht van de huurder moet zo volledig mogelijke informatie bevatten over de omvang van de schade. De huurder mag geen afspraken maken over betaling, vergoeding of uitvoering van reparaties zonder toestemming van de verhuurder.

3. Zakelijke klanten en particuliere klanten hebben respectievelijk een eigen risico van maximaal €1500 voor elke schade, tenzij uit de huurovereenkomst blijkt dat een aanvullende eigenrisicoverzekering is gekocht en afgesloten.

4. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde bij gebruik van de huurauto als voertuig met de in de Wegenverkeerswet bepaalde bedragen.

 • Behalve in de volgende gevallen dekt de verzekering alle schade aan het verzekerde voertuig en verlies van het voertuig in geval van diefstal. Naast het voertuig zelf omvat de dekking ook de door de eigenaar van het voertuig aangebrachte accessoires.

5. De verzekering dekt niet:

 • Aansprakelijkheid voor vervoerde goederen
 • Rijden buiten Europa
 • Schade aan bestuurder of passagiers
 • Schade veroorzaakt door aardbevingen of andere natuurrampen, oorlog, rellen, burgerlijke onlusten, of het vrijkomen van kernenergie.
 • Schade die ontstaat wanneer het voertuig wordt gebruikt in strijd met de bepalingen van het Ministerie van Justitie inzake verhuur zonder bestuurder.
 • Schade die voortvloeit uit situaties waarin de huurder het huurvoertuig heeft bestuurd in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst
 • Schade aan telefooninstallaties, zowel vaste als draagbare, alsmede aan alle apparatuur hiervoor
 • Schade die uitsluitend is veroorzaakt aan de mechanische onderdelen van het voertuig. (Dergelijke schade wordt echter gedekt door de aanvullende verzekering indien het voertuig is overkomen door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, diefstal of vandalisme).
 • Schade veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatigheid, cf. artikel 18 van de Wet op de verzekeringsovereenkomst
 • Schade die kan zijn ontstaan terwijl het voertuig werd bestuurd door een persoon die niet in het bezit was van een geldig rijbewijs of die niet als huurder of medehuurder op de huurovereenkomst vermeld staat
 • Schade die is ontstaan doordat de bestuurder van de auto onder invloed van alcohol, drugs of iets dergelijks verkeerde, cf. artikel 20 van de Wet op de verzekeringsovereenkomst
 • Schade die is veroorzaakt doordat het voertuig in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst is bestuurd. Als de huurder de schade moest betalen die niet door de verzekering wordt gedekt, heeft de verhuurder verhaal voor alle gemaakte kosten.

ZAKELIJKE VOORWAARDEN

1. Om een auto te huren bij Oscar, moet de bestuurder het volgende meenemen:

 • Een geldig rijbewijs
 • Ziektekostenverzekering certificaat
 • Betaalkaart

2. Betaling:

Als u de auto meer dan 48 uur voor de ophaaltijd boekt, wordt naar keuze 100% of 25% + annuleringsverzekering betaald - op basis van de huurprijs op het moment van boeken en het resterende bedrag bij de ophaaltijd. Indien u binnen 48 uur voor de afhaaltijd boekt, wordt het volledige bedrag betaald op het moment van de boeking.

 • Volgens de huidige wetgeving kan de verhuurder na het ondertekenen van de huurovereenkomst achteraf kosten in rekening brengen of het transactiebedrag wijzigen.
 • Brandstof, extra kilometers, eigen risico voor schade, autohuur, parkeer/verkeerskosten en andere bedragen met betrekking tot de huurprijs kunnen door de verhuurder in rekening worden gebracht.

3. Kan ik mijn boeking annuleren?

Bij annulering binnen 48 uur voor het ophalen van de auto, is Oscar gerechtigd het volledige huurbedrag in rekening te brengen. Bij annulering meer dan 48 uur voor afhalen bent u slechts 25% van de huurprijs verschuldigd. Als u wilt annuleren of hiernaar wilt informeren, neem dan contact met ons op tel +31 85 208 8464.

5. Vergoeding van de borg:

Hoewel aanbetalingen kunnen variëren, is er geen aanbetaling nodig wanneer u met een creditcard betaalt. Sommige verstigingen vragen echter een borgsom bij betaling met een betaalkaart, afhankelijk van leeftijd en/of type auto.

Opmerking: Veel vestigingen staan geen contante betaling toe.

 • Soorten huurauto's waaruit u kunt kiezen bij Oscar
 • Normale daghuur
 • Wekelijkse huur
 • Lange termijn huur (auto-abonnement)

6. Long-term rentals can be made for bookings of 28 days or more from the start of the booking. After that, any free rental days are waived.

 • Accessoires zoals autostoeltjes, kinderzitjes en zitkussens kunnen tegen betaling worden gehuurd. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de correcte montage en het juiste gebruik van deze artikelen.

7. De huurauto moet worden opgehaald op de afgesproken tijd. Oscar behoudt zich het recht voor om het volledige bedrag in rekening te brengen indien het voertuig niet op tijd wordt opgehaald.

8. De huurauto dient op de afgesproken tijd te worden ingeleverd. Na 4 uur zonder levering, zal de auto als gestolen worden gerapporteerd en zullen er kosten in rekening worden gebracht.

9. Oscar is niet verantwoordelijk voor bagage of personen vervoerd in een huurauto. Oscar neemt de verantwoordelijkheid voor alle vormen van indirect verlies.

10. Het is verboden om gevaarlijke goederen te vervoeren in een huurauto om veiligheidsredenen.

11. Oscar draagt geen verantwoordelijkheid voor vertragingen of niet-levering van de autoverhuur locatie. Daarom wordt er geen vergoeding gegeven voor dit.

12. Vermijd kosten in verband met uw autohuur:

 • Breng de auto terug in dezelfde staat als bij het ophalen.
 • Lever de auto op tijd in.
 • Betaal verkeers- en parkeerkosten en alle kosten die u als huurder maakt.
 • Roken en dieren zijn niet toegestaan in de huurauto's13. Lijst van kosten met betrekking tot uw huur:

VERGOEDING PRIJS
Vertraagd inleveren van de auto Vanaf DKK 300 + extra huurdagen
Ophalen van de auto bij vertraagd inleveren Vanaf DKK 1000 + DKK 15 per km
Ontbrekende brandstof Vanaf DKK 300 + brandstof
Auto schoonmaken Vanaf DKK 300
Wasstraat Vanaf DKK 200
Roken/dieren in de auto Vanaf DKK 1200
Niet betaalde parkeerbonnen en boetes Vanaf DKK 100 + parkeerkaartje + boete

  1. Bij het gebruik van een huurauto voor internationale reizen, moet een buitenlandse verzekering worden toegevoegd. Bij het rijden in het buitenland zonder buitenlandse verzekering, heeft Oscar het recht om een vergoeding van 200 € in rekening te brengen en de kosten van de buitenlandse verzekering toe te voegen. 
  2. Als er een geschil of claim ontstaat met betrekking tot de huurovereenkomst, moet daarover worden beslist volgens de Nederlandse wet.
  3. Alle voorwaarden worden voortdurend bijgewerkt.
  4. Oscar ontvangt graag lof en kritiek per e-mail: [email protected]

VOORWAARDEN LANGETERMIJNVERHUUR (AUTO-ABONNEMENT)

 

Een Oscar lange termijn verhuur of auto-abonnement is een abonnement oplossing waarbij u, als klant, maandelijks een auto kunt huren. Hieronder leest u de voorwaarden van een lange termijn huur, waaronder betaling, aansprakelijkheid, binding en beëindiging. De eerste betaling voor een lange termijn huur moet op de datum van het abonnement vallen, daarna wordt er maandelijks afgerekend.

 

1. Een lange termijn huur instellen

Bij het aanmaken van een lange termijn huur, moet de klant onze abonnementsvoorwaarden en zakelijke voorwaarden goedkeuren. Een auto-abonnement is het eenvoudigst aan te maken door gebruik te maken van ons online boekingsformulier, waar de klant de gewenste auto kan vinden, de prijs van de auto kan zien, het aantal inbegrepen kilometers kan bekijken en kan kiezen voor extra verzekering, extra kilometers en accessoires indien gewenst. De klant wordt vervolgens doorgestuurd naar de betaling, waarna het abonnement wordt aangemaakt. Tot slot wordt er een bevestiging per e-mail verstuurd.

 

2. Voorwaarden bij het opzetten van een lange termijn huur

Wanneer de klant akkoord gaat met onze abonnementsvoorwaarden, stemt de klant ermee in dat Oscar de maandelijkse prijs voor de lange termijn huur gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in mindering mag brengen op de ingevoerde betaalkaart. Bij het aanmaken en beëindigen van de lange termijn huur wordt een factuur gestuurd. De klantenservice kan te allen tijde worden gecontacteerd indien de klant de betaalkaart in het bestand wenst te wijzigen.

 

3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Bij het opzetten van een huur op lange termijn, verbindt de klant zich ertoe de auto op de datum waarop de huur op lange termijn wordt beëindigd, in te leveren in dezelfde staat als waarin de auto werd afgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Bovendien garandeert de klant de dekking van de ingevoerde betaalkaart zodat de betaling op tijd gebeurt.

 

4. Beëindiging en fixatie

De klant bepaalt de duur van de abonnementsperiode bij de bestelling, waarbij hij een exacte datum opgeeft voor het einde van de lange termijn huur. De lange termijn huur wordt automatisch beëindigd na het verstrijken van deze periode. Indien het abonnement wordt verlengd, dient de klant contact op te nemen met de Oscar-klantenservice voordat de abonnementsperiode afloopt - waarna dit kan worden overeengekomen. Indien het abonnement voor de overeengekomen tijd wordt opgezegd, kan dit met een opzegtermijn van 30 dagen.

 

Als u vragen heeft of wijzigingen wilt aanbrengen in uw lange termijn huur, neem dan contact op met onze klantenservice op +31 85 208 8464. Copyright © Oscar. Alle rechten voorbehouden.